צלילת אקסטרים זו נעשית בצורה מקצועית ובטיחותית.
לפני ההפלגה הצוללים עוברים תדריך בטיחותי והסבר ביולוגי על העמלץ.
הצלילה עצמה נעשית בצורת גן חיות הפוך- הצוללים נמצאים בתוך כלוב
והכרישים המדהימים נמצאים בסביבתם הטבעית.

חשוב לדעת: הכרישים לא מתעניינים בצוללים ובנוסף אינם מסוגלים לפרוץ
את הכלובים הממוגנים. אל המים מוכנס פיתיון כדי למשוך את הכרישים.

טל: 08-6342202    פקס :  08-6325112   מייל: info@wilddive.co.il