ב-2005 חווה בפעם הראשונה את נפלאות הצלילה. כארבע שנים אחר כך עם שחרורו מהצבא עבד
במועדון הצלילה מנטה ושנה לאחר מכן עבר את קורס המדריכים בהדרכתו של בועז סמוראי. מאז
עבד באנדמן ובארץ כמדריך צלילה והסמיך מאות צוללים. חן טייל וצלל במקומות אקזוטיים ומרגשים
ברחבי העולם. אהבתו לים, לצלילה ולהדרכה הם שהביאו אותו לפתוח יחד עם בר חברו הטוב את
בית- הספר לצלילה "צלילות", כך שהצלילה תהפוך לחלק משמעותי גם בחייהם של עוד רבים.

חזרה