Hercules C130
מטוס ההרקולס שהוטבע בנובמבר 2017 הוא האתר הצלילה החדש והמרענן של חופי עקבה.
קבוצת וויילד דייב נחכה באירוע ההטבעה המיוחד ובצלילות הראשונות באתר. מטוס הרקולס
הינו מטוס תובלה אמריקאי מהמוצלחים והנמכרים ביותר. אורכו כ-30 מ' וגובהו כמעט 12 מ',
מוטת כנפיו כ-40 מ'. המטוס נח על קעקרית ב-16 מ' והקצה הכנף ב-5 מטר. המטוס הוטבע
קרוב לטנק כך שאת חניית הבטיחות ניתן לבצע שם.
רמה: מתאים לכל רמות הצלילה, מתאים גם לשנירקול.
עומק: 2-30 מ'.


Seven Sisters\ The Tank
מדרון מתון מכוסה אלמוגים המוביל לגן אלמוגים יפיפה. נעמיק על המדרון
ולאחר מכן נצלול ברוגע בין האלמוגים. בחניית הבטיחות נמצא את הטנק
המפורסם היושב על קרקע חולית, הוא ביתם של אלמוגי ספוג וזהרונים רבים.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: 4-30 מ'.

Gorgonian 1
אתר צלילה זה נוח מאוד לצלילות רדודות ורגועות. נקרא על שם אלמוג המניפה
(גורגוניה) אשר נמצא באתר. עוד ניתן למצוא סלעים גדולים המכוסים באלמוגים
רכים וקשים. על מקבץ הסלעים ניתן למצוא עשרות זהרונים ודגי ריף נוספים.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: 10-15 מ'.

Eel Canyon
אתר זה מספק צלילה דרמטית עם הרבה שוניות אלמוגים וחי תת ימי.
הקניון, שיורד עד לעומק של 40 מטר, נפתח משני צדדיו בשונית אלמוגים
וקרקעיתו חולית, שם יש גן צלופחים גדול. על מרבד תלול של אצות אפשר
למצוא סוסוני ים, עקרבנונים ועוד.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: 3-30 מ'.

Black Rock
באתר זה ניתן למצוא גן אלמוגים רחב ידיים ללא סוף... אתר זה מאוד
פשוט לגישה, צלילה רגועה בין האלמוגים המתחילים בעומק רדוד עד
ל-30 מ', שם יש ירידה תלולה מאוד של הקיר אל הים הפתוח.
רמה: צלילה קלה ונוחה לכל רמות הצלילה, מתאים גם לשנירקול.
עומק: 2-30 מ'.

Ceder Pride
צלילת חובה בכל טיול צלילה בעקבה! ספינה משא לבנונית שהוטבעה
בשנת 1985 על ידי המלך חוסיין כדי ליצור ריף מלאכותי לצוללים.
אורכה 79 מטר ורוחבה 20 מטר. היא שוכבת על צידה השמאלי על
שתי שוניות אלמוגים. באתר זה שפע של בע"ח תת ימיים ואלמוגים
שצמחו על האונייה והמרשימה. להקות גדולות של סנאפרים שוחות
סביב הספינה ובתוכה.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: 12-28 מ'.

Rainbow Reef
אתר צלילה זה נמצא צפונית לספינה הטבועה סידר פרייד. הצלילה
מתחילה בקרקעית חולית, וככל שמעמיקים המדרון מתכסה באלמוגים,
מזכיר צורה אובלית של קשת, מכאן שמו של האתר. באזור זה הוטבע
קו תקשורת תת ימי המקשר בין ירדן ומצריים ונותן מימד נוסף של עניין
מתחת למים בנוסף לנוף המשגע.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: מקסימום 30 מ'.

Japanese Gardens
הגנים היפנים הירדניים נמצאים בין החוף לצד הדרומי של הספינה הטבועה.
זוהי שונית אלמוגים יפיפייה לאורך מדרון מתון. בחלק מסוים בשונית שתלו
אלמוגים חיים שהובאו מאתר אחר בו בנו נמל, האלמוגים נקלטו בהצלחה
ולכן האזור עשיר צבעוני ומיוחד.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: 10-25 מ'.

Power Station
שונית רדודה עם מדרון מתון עד לעומק של 12 מטר ומשם קיר אלמוגים
יפיפה היורד לעומק של 60 מטר. המים באזור זה עשירים בנוטריינטים
ומצב השונית טוב יחסית. נצלול לאורך הקיר המרשים ובעצירת הבטיחות
ניתן לחקור שונית רדודה יפיפה מלאה באלמוגים ודגי ריף.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: 3-30 מ'.

First Bay
אתר זה נמצא דרומית למרינה, אורך רצועת
הריף כ- 700 מטר והוא עשיר באלמוגים ודגים.
רמה: צלילה קלה ונוחה לכל רמות הצלילה, מתאים גם לשנירקול.
עומק: 2-30 מ'.

King Abdulla Reef
האתר עצמו נמצא במפרץ הראשון, הוא אזור נרחב שבו ניתן לצלול,
אך הצלילה המהנה והיפה יותר היא לכיוון דרום. כל האתר מכוסה
כמעט כולו באלמוגים ובמים הרדודים יותר נמצאים בלטי אלמוגים.
אם מצליחים לתפוס את הזרם בכיוון הנכון ניתן לבצע צלילת זרם
נהדרת, ואם לא, מבצעים מסלול היקפי וחוזרים לנקודת הכניסה.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: מקסימום 30 מ'.

Aquarium
אתר זה ממוקם בחלקו הצפוני של מועדון הצלילה RDC ומשמש
את המועדון כאתר הבית. האתר מלא טלאים של הרי אלמוגים לאורך
הצלילה ובעומקים שונים, עד ל-35 מ'. מאחר ואתר זה אינו ניתן לגישה
על ידי מועדונים אחרים, הוא נשמר ונחשב לאתר מצוין.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: מקסימום 30 מ'.

The Gardens
אתר זה ממוקם בחלקו הדרומי של מועדון הצלילה RDC ומשמש
את מועדון הצלילה כאתר הבית. האתר מלא באלמוגי שולחן, סלעי
אלמוגים עם אלמוגים קשים ורכים ויש סיכוי טוב למצוא סוסוני ים.
רמה: מתאים לכל רמות הצוללים.
עומק: מקסימום 30 מ'.

טל: 08-6342202    פקס :  08-6325112   מייל: info@wilddive.co.il