מועדון גלישה ושחייה בתל אביב עימם אנו מוציאים הפלגות צלילה ושחייה במקומות אקזוטיים בעולם.

חזרה