חברת טיולים איכותית המארגנת לנו טיולים
בירדן מזה שנים רבות- מעל ומתחת למים.

חזרה

טל: 08-6342202    פקס :  08-6325112   מייל: info@wilddive.co.il