האופרציה הטובה ביותר לצלילה באוסטרליה, איתם אנו מוציאים הפלגות צלילה על
הקטמרן ספוילספורט, ספינה שבנויה במיוחד לצוללים, מרווחת ונוחה במיוחד.

חזרה