צי של ספינה מדהימה ומשופצת, הסאוט מון, עימה יצאנו לטיולי צלילה רבים ונפלאים בסיני וכעת נרגשים לחזור לסיפונה.

חזרה